Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır.

Değişim, bireyin sosyal becerilerini geliştirmekle beraber güçlüklerle mücadele etme tecrübesini de oluşturur. Yeni bir çevre ve arkadaş grubu kurarken iletişim becerilerinde de belirgin gelişmeler yaşanır. Farklı akademisyen ve farklı bir ekolde eğitim alma şansı yanında üniversitendeki arkadaşlarına göre daha farklı bilgi ve becerilere sahip olmanı sağlar. Vizyonun gelişir.

Hayır. Aksine YÖK, Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız olarak burs veriyor.

Ön Lisans ve Lisans öğrencisiysen ilk yılını tamamlamış olman ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00; Y.lisans ve doktora öğrencisiysen de ilk yarıyılını tamamlamış olman(Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazsın.) ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekiyor. Sonuç olarak değişim 2. sınıfta başlıyor. 

Tez Danışmanının ve kayıtlığı olduğun üniversitenin uygun görüşü ile başvuruda bulunduğun üniversitenin de kabulü doğrultusunda, tez döneminde de Farabi öğrencisi olabilirsin.

Hayır. Kayıtlı olduğun üniversitenin uygun bulması halinde programdan faydalanman konusunda bir engel bulunmamaktadır. Alttan kalan derslerini programının uyuşması halinde gittiğin üniversitede de alabilirsin. Alttan alacağın derslere devam konusunda kabul eden Üniversite Farabi Ofisinden bilgi almalısın. Aman dikkat! Sonra devamsızlıktan kalabilirsin.

Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü çalışanlarından, Farabi Öğrenci Kulüplerinden, Üniversitelerin Farabi internet sayfalarından, sosyal ağlardan ve Farabi tecrübesi olan öğrencilerden gerekli bilgileri alabilirsin.

Yalnızca üniversitenin anlaşmalı olduğu üniversitelerden birinde Farabi Öğrencisi olabilirsin. Anlaşmalı olan üniversitelerin hangileri olduğunu kendi Farabi Kurum Koordinatörlüğünüzün internet sayfasından ve Farabi Kurum Koordinatörlüğünün fakültenize  bilgilendirme amaçlı yapacağı seminer sırasında sorabilir/ öğrenebilirsin.

Kontenjanlar her sene üniversiteler tarafından bölüm bazında yeniden belirlenmektedir. Anlaşmada belirtilen tahmini sayılar olup kesin değildir.