2019/2020 Farabi Değişim Programına hak kazanan öğrencilerimiz için 30/04/2019 Salı günü saat 12:00 da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Değişime hak kazanan öğrencilerimizin katılması zorunludur.