ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHİ: 2 Mart- 15 Mart 2020

 

BAŞVURU BELGELERİ:
 • Fotoğraflı Aday Öğrenci Başvuru Formunu  İndir (2 adet elektronik ortamda doldurulmalıdır. )
 • Transkript, Onaylı/Mühürlü (2 Adet)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2  Adet)
 • Yabancı Dil Belgesi*

* Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir. Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir.

BAŞVURU KOŞULLARI:
 • Daha önce aynı öğrenim kademesinde Farabi Programından yararlanmamış olmak;
 • Hazırlık sınıfı öğrencisi olmamak,
 • Genel Akademik Not Ortalaması (GANO); Ön Lisans ve Lisans için en az 2.00/4.00, Yüksek Lisans için en az 2.50/4.00, Doktora için en az 2.50/4.00 olmalıdır.
 • Tercih edilen üniversite ile bölüm bazında anlaşmanın bulunması ve bölüm ders programlarının uyumlu olması.*

* Anlaşmalı kurumlar listesi için TIKLAYINIZ.     

ÖNEMLİ BİLGİLER:
 • Vakıf Üniversiteleri  ile değişimler durdurulmuştur.
 • Aday Öğrenci Başvuru Formu, bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
 • Aday Öğrenci Başvuru Formundaki “sınıf” kısmına, şu anda öğretim görülen sınıf değil gidilecek sınıf yazılmalıdır.
 • Bazı üniversiteler (Dokuz Eylül, İstanbul ve Anadolu Üniversitesi gibi) gelen öğrenciler için de online başvuru almaktadır. Bu üniversitelere yapılacak başvurular için yukarıda belirttiğimiz belgelere ek olarak ilgili Üniversite'ye yapılan çevrimiçi başvuru formunun da iki adet çıktısı alınıp Ofisimize teslim edilmelidir.
 • Yanlızca bir ünivesite terch edebilirsiniz.
 • Almakta olduğunuz burslarınız kesilmeden karşılıksız burs alabilirsiniz (Staj ve kısmi zamanlı öğrenci haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır).
 • Başvurular 2020-2021 yılı Güz ya da Güz-Bahar dönemini kapsamaktadır. Sadece Bahar dönemi için değişim yapılmamaktadır.
 • Başvurular Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi'ne (Yeni Kütüphane Binası 4. kat Farabi Ofisi) şahsen yapılacaktır.

 

Aday_ogrenci_basvuru_formu2020